FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH

DANE UCZESTNIKA
Imię:   Nazwisko:
Data urodzenia:   PESEL:
Adres zamieszkania
ulica:   nr domu:   nr mieszkania:
kod:   miejscowość:
kraj:
E-mail:
Telefon 1:
Telefon 2:
Osoba reprezentująca niepełnoletniego uczestnika
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
WYBÓR IMPREZY
Uczestnik zgłasza swój udział w imprezie organizowanej przez Agencję Żeglarską SKIPPER:
Rejs żeglarski dla młodzieży (15-18 lat)   termin:   klasa jachtów:
Rejs szkoleniowy (15-19 lat)   termin:   klasa jachtów:
Rejs treningowy (16-19 lat)   termin:
Obóz wyprawowy (13-16 lat)   termin:
Obóz żeglarski   termin:
Kolonie (9-12 lat)   termin:
DOJAZD
autokarem Skippera z
łączony z
własny
POWRÓT
autokarem Skippera do
łączony do
własny
KURS MOTOROWODNY
TAK
Fakultatywny kurs na patent sternika motorowodnego organizowany jest na wszystkich rejsach żeglarskich oraz na obozach szkoleniowych w Rynie.
Cena 375 zł + 125 zł opłaty egzaminacyjne.
KARTA SKIPPER CLUB
Uczestnik posiada kartę Skipper Club nr
INFORMACJE DODATKOWE
TAK Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy że:
1) administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy imprezy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy);
3) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży; przez 5 lat);
4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w dane i do ich zmiany;
5) podanie danych jest dobrowolne.
TAK Zgłaszam udział w programie promocyjnym Skipper Club.
Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie komplet gadżetów firmowych oraz kartę klubową upoważniającą do przyznania zniżek na następne wyjazdy.
Zgłaszając udział w programie Skipper Club, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) w celu informowania o ofercie promocyjnej Skipper Club. Standardowo informowanie o ofercie Skipper Club polega na przesłaniu raz w roku katalogu z ofertą oraz okazjonalnym (nie częściej niż raz w roku) wysłaniem wiadomości e-mail z ofertą. Dane zebrane w celu informowania o ofercie promocyjnej Skipper Club przechowywane będą przez dwa lata od dnia ich podania. Administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w dane, do ich zmiany oraz usunięcia w dowolnym momencie.
TAK Zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa.